24° / 10° Intervals de núvols

2023

Subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats locals de les comarques de Lleida, per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) i la redacció o revisió de plans de protecció civil municipal (DUPROCIM). Anualitat 2023.